• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
ANADOLU EVLERİ
NAMAZ VAKİTLERİ
Site Haritası
Takvim
Logo
ANADOLU EVLERİ 1

Gerekli İdari Bilgi_Kapıcıları Çalıştırırken

Kapıcı ve Diğer personelinizi çalıştırırken dikkat edilecekler.

Kapıcıyı İşte Çalışırken Yöneticinin yapması gerekenler.


1.Kapıcınızı denetleyiniz, komşular ile ilişkilerini kontrol ediniz.
2.Her ay AYLIK SİGORTA PRİMLERİ BİLDİRGESİ hazırlayıp SSK ya veriniz.
3.Kendi ve Ailesinin hastalıklarında vizite kağıdı tanzim ediniz.
4.Her ay SSK primlerini ödeyip makbuzları saklayınız.
5.Yıllık İzin kayıt Defteri tutunuz
6.Her ay Kapıcı Ücret bordrosu tanzim edilip Kapıcıya imzalatılır. bunun karşılığındakapıcı ücreti ödenir.
7.Ayrıca ödemelerde imza karşılığında hesap pusulası hazırlanıp verilir.
8.Yıllık izin tarihlerini belirlemek (yol dahil) izin kullandığını belgelemek.
9.Birgün Kapıcınız işden ayrılacaktır kıdem tazminatı için bir fon kurunuz ve hizmeterden yararlananlardan kıdem tazminatı payını alınız.

Sorular:
 

Kapıcı hastalanırsa vizite kağıdını kim verir?
Yönetici hazırlamak zorundadır.


Kapıcı İş kazası geçirirse Yönetici ne yapmak zorunda?
İş kazası uğrayan kapıcıya Sosyal sigortalar kurumunca el konuluncaya kadar gerekli bütün sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür.Yol paraları dahil belgelendiği takdirde SSK dan geri alınabilir.SSKya kazadan itibaren 2 gün içinde "Haber verme kağıdı" ile bildirmiyen işveren harcamalarını alamaz.


Kapıcının Sendikalı olması engellenebilir mi?
Hayır, hiç kimse olmaya yada olmamaya zorlanamaz.


Kapıcı ne zaman emekli olur?
SSK.Md.60 taki şartlar yerine gelince


İş Kazası nedir?
Kapıcının geçirdiği her kaza iş kazası sayılmaz. İş kazası sayılabilmesi için
İşverenin emir ve talimatı altında bulunduğu sürece, Hizmet akdine göre
görevini yerine getiriken olması gerekir.


Meslek Hastalığı nedir?
Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre (506 sayılı SSK.Md 11/A)Tekrarlanan bir sebeple nveya işin yürütülme şartlarından dolayı uğradığı geçici,veya sürekli hastalık veya ruh arıza halidir


İş kazası veya meslek hastalığından dolayı tazminat istenebilirmi?
İstenebilir, husumet yöneticiye yöneltilir.


Kapıcının Ücreti nereden ödenir?
Genel giderlerden, işyerinde veya bir banka aracılığı ile ödenir. Yöneticinin yeterli avans toplayıp toplayamadığına bakılmaksızın ödenir.


Yönetici kapıcı ücretini zamanında ödemez ise ne olur?
Para cezasına çarptırılır ve kapıcının bildirimsiz sözleşmeyi fesih tazminat talebi hakkı doğar.


Ücret alacaklarına ilişkin davalar ne zaman açılır?
Alacağın tahakkukundan 5 yıl içinde açılmak zorundadır.
*İşçinin ücretinin tam olarak ödendiğinin ispatı işverene aittir.


Kapıcının ücretinden "Gelir vergisi" kesilir mi?
Kapıcı kaloriferci ve bahçıvan gibi özel hizmetlerde çalışanların ücretinden
"Gelir vergisi" kesilmez.
Dikkat! Anagayrimenkulün kısmen konut,kısmen işyeri olarak kullanılması durumu değiştirmez.

KAPICIYI NE KADAR  ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ?  İŞ SÜRESİ

İş süresi,haftada en çok 45 saattir.Bu süre haftada 6 iş günü çalışılan işlerde günde 7,5 saati geçmemek üzere ve cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
Bu süreyi aşan  çalışmalar,kural olarak "fazla çalışma ücreti"ni gerektirir.

FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ
Günlük çalışma süresinin dışında fazla çalışma yapılabilir,ancak;
Fazla çalışma süresi günde 3 saati geçemez.
Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı 1 yılda 90 iş gününden fazla olamaz.
Her 1 saat fazla çalışma için verilecek ücret,normal çalışma ücretinin saat başına
düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
Fazla saatlerde çalıştırmak için işçinin (kapıcının) muvafakatinin alınması gerekir.
** Taraflar anlaşırsa % 50 nin üzerinde fazla mesai ödenebilir ama taraflar %50 nin altında Anlaşamaz.
**Cumartesi günü işgünüdür.


HAMİLE KAPICININ ÖZEL DURUMU
İş Kanunu Madde 70' e Göre doğumdan önce 6 sonra 6 olmak üzere 12 haftalık
süredeçalıştırılmaları yasaktır. Anvak isterse 6 aya kadar ücretsiz izin verilir ve bu süre ücretliizin hesabında dikkate alınmaz.


DİNİ BAYRAMLAR KAÇ GÜNDÜR?
Ramazan Bayramı: Arefe günü saat 13:00 te başlar ve 3.5 gündür
Kurban Bayramı: Arefe günü saat 13:00 te başlar ve 4.5 gündür

ARA DİNLENMESİ
- saatten daha kısa süreli işlerde 15 dakika
-
saatten fazla 7.5 saatten az işlerde 30 dakika
-7.5 saatten fazla işlerde 1
saattir.

Ara dinlenmesi mecburi midir?
Evet,
Dinlenmeler çalışma süresinden sayılamaz.


YILLIK ÜCRETLİ İZİN
İş kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere "yıllık ücretli izin hakkı"tanınmıştır.
Yıllık ücretli izin hakkını kazanabilmek için,o işyerinde,deneme süresi'de içinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olmak gerekir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.


Yıllık ücretli izin kaç gündür?
Hizmet süresi:
1 yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 12 gün.
5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara yılda 18 gün.
15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün,yıllık ücretli izin verilir.
18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek "yıllık ücretli izin"18 günden az olamaz.
Bu süreler sözleşme ile arttırılabilir.
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında;izin süresine rastlayan ulusal bayram,hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.İş kanunu'na tabi olanlar,sözleşmelerine "yıllık ücretli izin haklarından vazgeçtiklerine" dair bir hüküm koyamazlar


Yıllık ücretli izine ilişkin ücret ne zaman ödenir?
Kapıcının izne başlamasından önce peşin veya avans olarak ödenir.

Kapıcı,yıllık ücretli iznini kullanırken başka yerde çalışabilir mi?
Çalışamaz,Ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa,bu izin süresi için kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.Veya sözleşmesi feshedilebilir.

Yıllık Ücretli izin hesabında bayramlar ne olur?

Yıllık Ücretli izin hesabında bayramlar ,hafta tatili, genel tatil günleri , izin süresinden sayılmaz.


Kapıcı,yıllık ücretli iznini kullanırken,yerine bakacak birini bulmak zorunda mıdır ?
Bu konuda iş sözleşmesine bakılır.Sözleşmede yerine birini bulacağına dair bir hüküm yoksa,yerine bakacak birini bulmak zorunda değildir. Dikkat! İzinde olan kapıcının yerine bakanın ücretini işveren öder.


Kapıcı,hak ettiği halde,yıllık ücretli iznini kullanmadan iş akdifeshedilmişse,ne olur?
Akdin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden yıllık ücretli izin ücreti ödenir.

Kapıcı İzin süresini başka bir yerde geçirmek isterse yol izni verilir mi?
7 güne kadar Ücretsiz izin vermek zaruridir. İş K. Md.52

Yıllık İzin Bölünebilir mi?

Yönetici tarafından bölünemez.Ancak taraflar anlaşarak bir bölümü 12 günden az olmamak üzere bölünebilir bu durumda her iki parça içinde yönetici 7şer gün yol izni vermeye mecbur tutulamaz.

HESAP PUSULASI:
Ücret öderken sadece bordro imzalatmanız yeterli değildir . kapıcı ile yönetici arasındaki para-hizmet ilişkisine bakacak olursak;


Kapıcının Alacakları;
a.Aylık Ücreti Brüt Ücreti
b.Fazla mesaileri
c.Sözleşmeden doğan Ayni veya nakdi yardımlar.


Kapıcının borçları;
a.Binaya verdiği zararlar (örneğin çocuğunun sokak kapı camını kırması)
b.Yönetici tarafından verilen cezalar
c.Brüt Ücretinden yasal kesintilerİşte bu nedenler ile İş Kanununun md 31 e göre Yönetici(İşveren) her ödemedeÜcret hesabını gösterir imzalı bir pusula vermek zorundadır

Ücretten zarar karşılığı kesinti yapılabilir mi?
Yapılabilir bu kapıcının 10 günlük ücretinden fazla olamaz ve 10 haftada eşit taksitler halinde kesilir.

 

..

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam85
Toplam Ziyaret219173
SPOR SALONUMUZ
 Anadolu Evleri Sitesi Spor (Fitness) Salonu
BANKA HESAP NO

ANADOLU EVLERİ SİTESİ

Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.304532.4339
Euro34.423434.5613
ANADOLU EVLERİ

 Anadolu Evleri

ANADOLU EVLERİ SİT.