• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
ANADOLU EVLERİ
NAMAZ VAKİTLERİ
Site Haritası
Takvim
Logo
ANADOLU EVLERİ 1

Sözleşme Örnekleri_Kira Sözleşmesi

Kira Kontratı Özel Maddeleri

Örnek ... ÖZEL KOŞULLAR


1 – Kira başlangıcı tarihi ..../...../.2013 olup kira süresi 1 yıldır.

2 – Kiracı, kira konusu meskeni başkasına devir ve ciro edemez, kiralayamaz, kiralanan meskende kiracıdan başkası ikamet edemez, işyeri işletemez, kısmen dahi olsa ortak alamaz.

3 – Kiracı, mesken olarak kiraladığı yerde mal sahibinden yazılı izin almadan ilaveler ve mesken içinde ve dışında hiç bir değişiklikler yapamaz. Yapılan masraflar kiradan düşülemez. Kiradan takas mahsup istenemez. Kira akdi bittiğinde yapılan masraflar talep edilemez.

4 – Kiracı, kiralanan meskenden mesul olacak ses ve gürültü kirliliği yapmayacak komşularını rahatsız etmeyecektir.

5 – Aylık kira her ayın beşinci gününe kadar  Kiralayanın İkametgahında elden veya Ziraat Bankası  Ankara.............  Şubesindeki.......................... nolu hesabına………….-TL olarak ödenir.

6 – Kira müddeti bir yıl olup, akdin bitiminden otuz gün önce taraflarca akdin fesih edilmemesi durumunda akit bir yıl süreyle uzatılmış sayılır. Yıllık kira artışları İTO'nun açıklanan TÜFE ve TEFE endekslerinin “ Bir Yıllık Ortalama Artış”ı oranında artırılarak belirlenir. Her hangi bir aya ait kira bedeli gününde ödenmezse başka hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın sözleşme sonuna kadar olan diğer kira bedelleri de muaccel olur.

7 – Yakıt, Sıcak su, Su,  elektrik ve Site Yönetim Planının öngördüğü ve her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen genel gider payı Aidat kiracı tarafından ödenecektir. Site yönetiminin (yakıt vb.) alacakları konusunda kiracıya çekeceği ihtarname kiracının tahliyesi konusunda taraflarca peşinen haklı ihtar kabul edilmiştir.

8 – Kiracı, kiralanan yerde meydana getirdiği her türlü zarar ve ziyandan sorumludur. Meskenin normal kullanımı sonucu meydana gelecek yıpranmalar dışında kötü kullanımdan kaynaklanan zarar ve ziyan kiracıya aittir. Kiracı yangın ile ilgili her türlü önlemi almakla mükelleftir.

 9 - Ev, kiracıya temiz ve kullanıma uygun olarak teslim edilmiştir. Aynı şekilde iade edilecektir.

10 - Kiracı Evi  tahliye etmek isterse bu durumu Ev Sahibine iki ay önceden yazılı olarak bildirecektir.

Aksi halde meydana gelecek tüm zarar ve kar mahrumiyetinden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.


11 – Kiracıdan alınan -TL (………………………………..TürkLirası), muhtemel zarar-ziyan veya eksik ödemeler karşılığı olup, sözleşme süresince kiralayan tarafından muhafaza edilecek; sözleşme sona erdiğinde zarar-ziyan, kira ve diğer borçları yoksa kiracıya iade edilecektir. (Aynı miktarda teminat mektubu kabul edilebilir).

12 – Taraflar iş bu kira sözleşmesindeki adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu şimdiden kabul ederler. Sözleşmeden doğacak her türlü dava ve icra takiplerinde ANKARA MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.

13 – Kefilin kefaleti müteselsil kefalet olup, Evi tahliye edilinceye kadar devam eder.

14 – On Dört özel maddeden oluşan iş bu kira sözleşmesi iki suret olarak düzenlenmiş olup, bir tanesi kiracıya bir tanesi de kiralayana verilmiştir. 

            MÜTESELSİL KEFİL                KİRACI                 KİRALAYA VEREN

 

..

-----------

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam43
Toplam Ziyaret225435
SPOR SALONUMUZ
 Anadolu Evleri Sitesi Spor (Fitness) Salonu
BANKA HESAP NO

ANADOLU EVLERİ SİTESİ

Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
ANADOLU EVLERİ

 Anadolu Evleri

ANADOLU EVLERİ SİT.