• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
Üyelik Girişi
ANADOLU EVLERİ
NAMAZ VAKİTLERİ

Site Haritası
Takvim
Logo
ANADOLU EVLERİ 1

Belge Örnekleri_Kapıcı Talimatnamesi

Kapıcı Talimatnamesi


KAPICI -  ÇALIŞMA TALİMATI


(Konut kapıcıları tüzüğünün 3/g maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Ana taşınmazın girişinde ilan panosunda devamlı asılı bulundurulması gerekmektedir.) 

ANADOLU EVLERİ SİTESİ   Kat malikleri adına Yönetici .............................................  kapıcı  ...............................................
arasında yapılan, kapıcılık sözleşmesi, hükümleri dikkate alınarak Kat mülkiyeti kanunu, iş kanunu, konut kapıcıları tüzüğü ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kapıcının çalışma koşulları ve görevleri bu talimatta belirtilmiştir.

1- Kapıcı; kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin-müştemilatının temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak, ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak ve nezaret etmek, çöpleri toplamak, bahçenin bakım ve sulama işlerini ve alışveriş işlerini yapmakla görevlidir.

2- Kış aylarında;kalorifer yakılması ve kaloriferin yanık tutulması öncelikle yapılır.Diğer servisler bir sıra dahilinde aşağıdaki şekilde yerine getirilir.

 • Her sabah ve akşam belirlenen zamanda günlük gazete ve ekmek servisi yapmak.
 • Her sabah ve akşam servisinde üçyüz metreye kadar civardaki bakkal,manav ve bir başka iş yerinden teamülün gerektirdiği şekilde alış-veriş ihtiyaçlarını görmek.
 • Her işgünü çöpleri belirtilen saatlerde toplamak.
 • Apartman merdiven ve merdiven demirleri, sahanlıklar ve asansörü yaz aylarında haftada iki defa, kış sezonunda ise haftada bir defa paspaslayıp temizlemek, Silmek. Apartmanın ortak yerleri niteliğindeki kısımlarını; Sığınak, Bisiklet Odası, Giriş hol ve Fitness salonunu ve apartmanın bahçesinin temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak.
 • Binanın Doğalğaz merkezi ısıtma  kazanını yakmak, yeterli ısıyı temin etmek. Kazan dairesinin temizliğini  yapmak.


3- Kapıcı, hastalık ve ölüm gibi istisnai durumlarda, kat maliklerinin makul isteklerini yerine getirmekle de ayrıca, yükümlüdür.

4- Kapıcıya; gördüğü işlerin karşılığı olarak ssk girişi yapılarak aylık brüt ............................TL. ve kesintiler sonucuna göre Net olarak  ücret ödenecektir.

5- Kapıcıya; kaloriferli kapıcı dairesi tahsis edilir. Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılmak suretiyle, elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.

6- Fazla çalışma günleri ve fazla çalışma saati, kat malikleri kurulunca yada yönetici tarafından gerektiğinde bildirilir.

7- Ücret, her ayın beşinci günü ve işyerinde yönetici tarafından ödenir. ücretin ödenmesinde iş yasasının 30.maddesi gereğince hareket olunur.

8- Kapıcının aşağıdaki hallerde bir yevmiyesi, tekerrürü halinde ise duruma göre iki ila üç yevmiyesi kesilir.

 1. Kapıcının yapmakla görevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, bir yevmiye kesimi, tekerrürü halinde iki yevmiye kesimi yapılır.
 2. Kapıcının yöneticiden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın görevine bir gün gelmemesi halinde, iki yevmiye kesimi yapılır.
 3. Kapıcının (2) fıkrasında belirtilen devamsızlığı bir aylık süre içinde tekrar etmesi halinde ikinci devamsızlığında üç yevmiyesi kesilir.

Kapıcının ücret kesintisi cezasını gerektiren davranışı, şayet aynı zamanda iş yasasının 17.maddesinin ll.bendinde yazılı hallerden biri şeklinde ise, yukarıdaki hükümler, işverenin kapıcılık sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak bozma hakkını kullanmasına engel teşkil etmez.

9- Kapıcı, Pazar günleri dışında 7.5 saat hesabı ile haftada 45 saat çalışmaya mecburdur. Kanunen mümkün bulunan ve yönetici tarafından lüzum gösterilen fazla çalışmalar buna dahil değildir. 

10- Günlük iş süresi aşağıda tesbit olunmuştur.

          06.30 - 09.30 (3 saat çalışma)

 • 09.30 - 13.00 (Ara dinlenmesi)
 • 13.00 -14.30 (1.5 saat çalışma)
 • 14.30 - 18.00 (Ara dinlenmesi)
 • 18.00 - 21.00 (3 saat çalışma 

11- Kapıcı, iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir. Kapıcı, ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir. Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez.


12- Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici, yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitirme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

13- Yönetici, kapıcıyı genel tatil ve ulusal bayram günlerinde çalıştırıp, çalıştırmamak ta serbesttir. Kapıcı genel tatil günlerinde çalıştırıldığı takdirde bu günlerin üçreti % 100 zamlı ödenir. Kapıcı bu günlerde çalışmamazlık edemez.

 
Ulusal bayram ve genel tatil günleri sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

 • 1 Ocak yılbaşı günü
 • 23 Nisan günü
 • 19 Mayıs günü
 • 30 Ağustos günü
 • 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü(Ulusal bayram)
 • Ramazan bayramı 3,5 gün(Arefe günleri dahil)
 • Kurban bayramı 4,5 gün(Arefe günleri dahil)


14- Alış-veriş işleri diğer işlere göre öncelikle yerine getirilir. Çöp toplama işi akşam, bahçe sulama işleri ise sabah ve akşam saatlerinde yapılacaktır.

15- Kapıcı kişisel ihtiyaçlarını olabildiğince ara dinlenmeleri sırasında yerine getirir.

16- Kapıcı,1475 sayılı iş yasasında belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte, yıllık ücretli izin kullanır.

17- Yukarıda belirtilen işler, çalışma saatleri içerisinde ancak kapıcı tarafından yerine getirilecektir.

18- Kapıcı görevi ilgili konularda apartman sakinleriyle hiçbir şekilde muhatap olmayacaktır.Her türlü konuda ilgili yönetici ile temas kurarak işlerini sağlıklı bir şekilde yürütülecektir

19- Kapıcı kalorifer dairesinden ve kendisine zimmetle teslim edilen alet ve edavattan sorumlu olup kendisine verilen sarf malzemelerini titiz bir şekilde kullanmakla mükelleftir.Bunlara açık bir ihmali neticesinde zarar verdiği takdirde zarar ödetilir.

20 - Kapıcı genel olarak kaba, çirkin sözlerden kaçınır,özel olarakta apartmanda oturanlara karşı mutad saygıdan ayrılmamaya dikkat eder. Yönetici;kat malikleri ve kiracılarında kapıcıya ve aile mensuplarına karşı iyi muamele göstermeleri için gerekli çabayı harcar.

(...../..../2013)

                     YÖNETİCİ                       BİNA GÖREVLİSİ
                     Adı Soyadı                            Adı Soyadı

 

..

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam134
Toplam Ziyaret199453
SPOR SALONUMUZ
 Anadolu Evleri Sitesi Spor (Fitness) Salonu
BANKA HESAP NO

ANADOLU EVLERİ SİTESİ

Saat
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar23.415023.5088
Euro25.214625.3156
ANADOLU EVLERİ

 Anadolu Evleri

ANADOLU EVLERİ SİT.